Tin mới nhất
Trường THPT Châu Văn Liêm
Tổ chức Lớp cảm tình Đoàn Đợt 02, Năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn Trường THPT Châu Văn Liêm; nhằm chuẩn bị tốt cho công tác phát triển đoàn viên mới, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch lớp cảm tình đoàn đợt 02 năm học 2016-2017

Website đơn vị

Becoming TV Reporters (Khánh Ngân-Hạnh Nguyên)
Kỷ yếu lớp 12D1
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin trường THPT Châu Văn Liêm qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác
Chi tiết