Tin mới nhất
Tin từ đơn vị khác
Phụ huynh học sinh chung tay xây dựng lớp học thân thiên

Đất nước ngày càng phát triển, giáo dục ngày càng được quan tâm và là vị trí then chốt trong nền tảng giáo dục nói chung. Do đó, xây dựng lớp học thân thiện cũng đóng vai trò không nhỏ trong giáo dục, giáo viên không chỉ truyền đạt trí thức, kĩ năng cho học sinh mà còn giáo dục những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, những thói quen nề nếp trong giao tiếp.

Văn bản mới nhất

Website đơn vị