CV 939/SGDĐT-CTTT triển khai dự án Chương trình Bệnh viện Bay tại TP. Cần Thơ