CV 830/SGDĐT-GDTX hướng dẫn, thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017