CV 804/SGDĐT-CTTT triển khai thể lệ tham dự Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”

  • 804/SGDĐT-CTTT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Công văn
  • Chính trị, tư tưởng - HSSV
  • Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hồng
  • 2017-04-11
  • Click vào đây để tải về