TB 28/TB-SGDĐT Về việc kế hoạch thi đấu giải bóng đá học sinh trung học phổ thông năm 2017