Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ trường Trần Quốc Toản

Ngày đăng : 11-09-2012

Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ trường Trần Quốc Toản

1.Quá trình thành lập : Trường tiểu học trước đây là Trường Phổ thông cấp 1&2 Xuân Khánh 1. Đây là ngôi trường được xây dựng trước năm 1975. Đến năm 1995-1996 trường được xây dựng mới và đổi tên trường mang tên vị anh hùng Trần Quốc Toản, quyết định ngày 03/2/1997.

2.Chức năng nhiệm vụ chính trị được giao :

 
 

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, hướng học sinh trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa.

+ Thực hiện tốt công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
+ Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng.
+ Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học.
+ Thực hiện công tác chống mù chữ – phổ cập giáo dục tiểu học.

Về biên chế : Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 76 . Số giáo viên trực tiếp giảng dạy : 6.

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM QUA:

 
 
NỘI DUNG
NĂM HỌC
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Tổng số học sinh
1968
2057
2020
Kết quả lên lớp
99,6%
99,8%
100%
Kết quả tốt nghiệp
100%
100%
100%
Hạnh kiểm khá + tốt
100%
100%
100%
Học lực giỏi + khá
94%
96,4%
98,2
Học sinh giỏi cấp thành phố
35
55
56
Giáo viên giỏi cấp trường
38
40
45
Giáo viên giỏi cấp quận
 
 
 
Giáo viên giỏi cấp thành phố
12
15
17
Giáo viên giỏi cấp Quốc Gia
 
01
 
Chiến sĩ thi đua cơ sở
5
7
10
Chiến sĩ thi đua thành phố
1
không
không

Ngoài ra trường luôn hoàn thành chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp, duy trì sĩ số; hiệu quả đào năm 2004 đạt 99,3% tăng theo tỉ lệ thuận hàng năm.

ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TÍCH TRÊN LÀ DO:

- Việc thực hiện nề nếp, kỉ cương trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên liên tục; công tác công khai hóa, phê và tự phê bình trong đội ngũ được thực hiện từ tổ khối đến hội đồng sư phạm, để kịp thời uốn nắn, trong phương pháp giảng dạy, thực hiện chương trình .

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường học, xây dựng nền nếp tốt trong công tác dạy học ; Tập thể đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu chung.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu công tác xã hội hóa giáo dục, được sự quan tâm của địa phương và các lực lượng xã hội. Đồng thời, có sự lãnh đạo của Chi bộ theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng của mình và đã góp phần đáng kể cho việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

- Các chủ trương của Đảng, Nhà nước, và của Ngành Giáo dục có nhiều đổi mới. Từ đó giúp nhà trường định hướng được kế hoạch phát triển lâu dài, xác định được mục tiêu và có đề án chương trình hoạt động cụ thể cho từng năm học.

- Việc tăng cường công tác thanh kiểm tra, quan tâm cải tiến công tác thi đua-khen thưởng, chú ý thường xuyên công tác bồi dưỡng đội ngũ (đến nay 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có 90% đạt trình độ trên chuẩn) đây là một trong những cơ sở phát huy vai trò năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc nâng cao chất lượng công tác đạt hiệu quả giảng dạy.

- Tham gia đóng góp phúc lợi xã hội, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ lũ lụt, giúp bạn vượt khó, hỗ trợ các trường vùng sâu... được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng tình thực hiện, trở thành việc làm thường xuyên của nhà trường, phát huy được hiệu quả trong việc giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh.

CÁC BIỆN PHÁP THI ĐUA PHẤN ĐẤU ĐẠT THÀNH TÍCH:

- Việc quan tâm cải tiến công tác quản lí, lề lối làm việc, thi đua khen thưởng, hoạt động chuyên môn qua từng giai đoạn phát triển đã tạo cơ sở để nhà trường tổ chức tốt các hoạt động và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của từng năm học.

- Cùng với việc phát huy cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong trường học nhà trường luôn khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dạy và học tốt đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao, không khí thi đua sôi nổi và nỗ lực phấn đấu cao vì sự phát triển của nhà trường trong tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ; có chính sách khen thưởng phù hợp và kịp thời động viên đội ngũ.

- Phát huy các sáng kiến kinh nghiệm và nhân ra diện rộng: Hằng năm mỗi CB.GV đều đăng kí một đề tài sáng kiến kinh nghiệm và có những đề tài được cấp có thẩm quyền chứng nhận, có giá trị lớn phục vụ tốt cho công tác quản lí, giảng dạy và giáo dục, không chỉ trong phạm vi trường mà còn áp dụng cho các trường trong quận, huyện. Các sáng kiến tiêu biểu:

+ Công tác tổ chức và bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học.

+ Tổ chức các lớp tiểu học 2 buổi/ngày và bán trú ở trong và ngoài địa bàn.

+ Công tác chủ nhiệm lớp.

+ Xây dựng bài tập rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh tiểu học.

+ Kết hợp nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh.

KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG :

- Năm học 2002 – 2003 : Bằng khen UBND Tỉnh Cần Thơ – Cờ khen Sở GD.

- Năm học 2003-2004 : Bằng khen của Bộ GD-ĐT số 4554/BGD-ĐT ngày 12/8/2004- Cờ khen Sở Giáo Dục TP Cần Thơ.

- Năm học 2004-2005 : Bằng khen của UBND / TP Cần Thơ – Cờ khen Sở Giáo Dục TP Cần Thơ.

SGD&ĐT Cần Thơ

Xem thêm...