Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ Phòng GD Quận Ninh Kiều

Ngày đăng : 10-09-2012

Bằng khen thủ tướng chính phủ đối với cán bộ Phòng GD Quận Ninh Kiều
1.Mạng lưới trường lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Năm học 2002-2003 : 37.654 học sinh các bậc học mầm non, tiểu học; 1494 cán bộ, giáo viên thuộc biên chế nhà nước; 135 đảng viên; 60 trường học (chưa chia tách quận).

- Sau khi chia tách thành quận vào năm 2004 đến nay có 32.301 học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 1738 Cán bộ, giáo viên thuộc biên chế nhà nước; 257 Đảng viên; 56 trường học; 22 nhóm trẻ gia đình.

2.Chức năng nhiệm vụ được giao:

-Giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ thông qua các bậc học, cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, đồng thời xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới.

- Tham mưu cho Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận về việc phát triển sự nghiệp GD-ĐT trên địa bàn quận Ninh Kiều.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT về nghiệp vụ chuyên môn.

- Quản lý trực tiếp các bậc học, ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Được Ủy ban nhân dân quận phân công theo dõi các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận.

Thành tích đã đạt được trong các năm qua:

Nội dung

Năm học 2002-2003

Năm học 2003-2004

Năm học 2004-2005

Huy động học sinh:
-Mầm non:
-Tiểu học ( 6 đến 11 tuổi):
+Tỉ lệ học sinh bỏ học
-Tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đúng độ tuổi:
+Lớp 1
+Lớp 5
-Trung học cơ sở (11 đến 14 tuổi):
+Tỉ lệ học sinh bỏ học:
 
97,35%
99,91%
1%
 

100%
85,98%
91,07%
0,91%
 
96,07%
100%
0,14%
 

99,97%
91,80%
94,23%
0,63%
 
96%
100%
0,12%
 

100%
96,63%
95,59%
0,51%
Chất lượng giáo dục đạo đức:
-Tỉ lệ tốt, khá ở bậc học tiểu học:
-Tỉ lệ tốt, khá, trung bình, ở bậc trung học cơ sở:
 
99,27%
97,6%
 
99,82%
98,9%
 
 
99,87%
99,2%
Chất lượng dạy học:
-Tỷ lệ bé ngoan
-Tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng.
-Tỉ lệ giỏi, khá, trung bình, ở bậc học tiểu học:
-Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm:
-Tỉ lệ Giỏi, khá, trung bình, ở bậc trung học cơ sở:
-Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm:

92,10%
7,6%
86,02%

99,7%
86,58%

94,32%
 
 
93,74%
11,46%
90,97%

100%
88,08%

96,44%
 
94,17%
11,75%
91,92%

100%
89,20%

97,95%
Tổng số học sinh giỏi các cấp:
+Quốc gia:
+Thành phố:
 
01
442
 
03
424
 
05
372
Tổng số giáo viên các cấp:
+Quận:
+Thành phố:
+Quốc gia:
 
504
75
 
268
76
 
279
84
3
Đơn vị đạt cờ thi đua xuất sắc:
Xây dựng trường tiên tiến xuất sắc:
Trường tiên tiến:
02
15
30
02
15
31
03
23
25
 
Xây dựng trường chuẩn quốc gia
+Mầm non:
+Tiểu học
 
không
01
 
không
02
 
 
01
0

Huy động vốn nhân dân đóng góp xây dựng sửa chữa:

tỷ 149
triệu đồng
 
2 tỷ 106
 
triệu đồng
 
3 tỷ 918 triệu đồng
 

- Chuẩn hoá đội ngũ: Bình quân toàn ngành đạt 91,6%, vượt chuẩn bình quân toàn ngành: 45,35% (So cách đây 2 năm số giáo viên đạt chuẩn 38,38%).

- Năm 1996 được Tỉnh công nhận đơn vị hoàn thành các tiêu chuẩn quốc gia về công tác xoá mù chữ -Phổ cập giáo dục tiểu học, hiện nay 100% phường hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Năm 2003 được công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trên phạm vi toàn quận trước thời gian qui định.

Đạt được các thành tích trên là do:

- Có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự phối hợp đạt hiệu quả của các ban ngành đoàn thể có liên quan, và sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ngành chủ quản.

- Đội ngũ Cán bộ-Giáo viên ổn định về số lượng, không ngừng được nâng cao về chất lượng, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, bám trường lớp.

- Huy động được sự đóng góp của xã hội về vật chất lẫn tinh thần để thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo.

Các biện pháp thi đua phấn đấu đạt thành tích:

- Đa dạng hóa các loại hình trường, lớp để huy động học sinh, phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, cải tiến phương pháp giảng dạy đáp ứng được nội dung yêu cầu của chương trình của các bậc học.

- Tham quan học tập, giao lưu, vận dụng các kinh nghiệm điển hình tiên tiến.

- Huy động nhiều nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giáo dục phát triển.

- Phối hợp, ký kết liên tịch với các Ban ngành, đoàn thể về hoạt động giáo dục, thực hiện xã hội hoá công tác giáo dục đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường cơ sở vật chất, biện pháp quản lý giáo dục.

Kết quả khen thưởng:

- Năm 2001: Đơn vị được trao tặng Huân chương lao động hạng II (Quyết định số: 825/2001/QĐ/CTN, Hà Nội ngày 26/0/2001); 03 năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu công tác do Sở và Bộ đề ra.

SGD&ĐT Cần Thơ

Xem thêm...