Bằng khen thủ tướng chính phủ đ/v CB trường Mầm non Thới Long, Q. Ô Môn

Ngày đăng : 11-09-2012

Bằng khen thủ tướng chính phủ đ/v CB trường Mầm non Thới Long, Q. Ô Môn
1. Về tổ chức bộ máy:

- Trường có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Ban giám hiệu: 02; giáo viên: 16 ; nhân viên: 06; đảng viên: 02.

- Tổng số lớp: 12; tổng số trẻ: 350.

2. Về cơ sở vật chất: Trường có 07 phòng học, tương đối đầy đủ các thiết bị phục vụ vui chơi, học tập cho trẻ.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM QUA:

1. Huy động trẻ ra lớp:
NỘI DUNG
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
NHÀ TRẺ
MG
NHÀ TRẺ
MG
NHÀ TRẺ
MG
Tỉ lệ trẻ
Trẻ 5 tuổi
20
215
103
31
246
105
34
 
282
129
2. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ:

- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ:

NỘI DUNG
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
Thể lực:
Kênh A
Kênh B
Kênh C
 
95,7%
4,3%
 
98%
2%
 
 
98%
2%
- Chất lượng giáo dục:
NỘI DUNG
2003 -2003
2003 -2004
2004 – 2005
Bé ngoan (mẫu giáo)
Kết quả trên trẻ:
+ Nhà trẻ
+ Mẫu giáo
94,6%
 
83,2%
89%
95,5%
 
85,4%
95,5%
98%
 
86%
96%
3. Xây dựng đội ngũ:

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, dạy học của cán bộ, giáo viên. Nhà trường xem đây là công tác hàng đầu. Vì vậy đã có kế hoạch bồi dưỡng tốt cho đội ngũ.

Trường có 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó: Ban giám hiệu đều đạt trình độ cao đẳng, đại học và đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; 100% giáo viên có trình độ trung học sư phạm trở lên.

- Kết quả hội thi của giáo viên:

HỘI THI
2003 -2003
2003 -2004
2004 – 2005
GV giỏi thành phố
 
Sáng tạo ĐDDH
 
Sáng tác chuyên đề thơ, truyện:
1 giải KK
 
1 giải B, 1 giải C
 
3 giải A, 5 giải B, 5 giải C
1 giải ba, 2 giải KK
 
1 giải A, 3 giải C
 
6 giải A, 8 giải B, 5
giải C
1 giải ba, 2 giải KK
2 giải A, 1 giải B, 2 giải C .
1 giải A. 2 giải B, 5 giải C

- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2004.

NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH:

- Đội ngũ đoàn kết, năng lực hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả tốt.

- Có nhiều sáng kiến, cải tiến trong quản lý và giảng dạy: Một số biện pháp cho trẻ 4 tuổi làm quen văn học; Biện pháp cho trẻ làm quen chữ viết.

- Công tác tham mưu vận động xã hội hoá giáo dục đạt kết quả tốt:

NỘI DUNG
2002 -2003
2003 -2004
2004 – 2005
Ngân sách
Lực lượng xã hội
Phụ huynh
6.600.000
4.580.000
2.480.000
1.245.000.000
120.350.000
32.676.000
109.000.000
6.500.000
24.000.000
Tổng cộng
13.660.000
1.398.026.000
139.500.000

KẾT QUẢ THI ĐUA TRONG CÁC NĂM QUA:

Tập thể Tiên tiến xuất sắc 05 năm liền (2001-2005).

SGD&ĐT Cần Thơ

Xem thêm...