Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ Trường Trung cấp Y Dược MeKong

Ngày đăng : 14-02-2017

Thực hiện Kế hoạch năm của chi bộ và theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối cơ quan Dân chính đảng, ngày 13/2/2017 chi bộ Trường Trung cấp Y Dược Mekong tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chi bộ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác chi bộ năm 2017.

Hội nghị được tổ chức trang trọng và rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Võ Tuyền Giang, Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo, nội dung tóm tắt như sau:

Đ/c Tuyền Giang đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị và điểm nổi bật là nội bộ chi bộ đoàn kết nhất trí đã góp phần giúp nhà Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Về hướng công tác chi bộ năm 2017, đồng chí lưu ý chi bộ nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến 2 vấn đề:

Một là, tiếp tục duy trì và phát huy mối đoàn kết nhất trí cao trong Chi bộ để từng đảng viên cùng nhau hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của Chi bộ và nhà Trường, trong đó công tác tuyển sinh phải được tập trung hơn nữa để đạt được chỉ tiêu đã đề ra (năm qua tuy đã nỗ lực nhưng mới đạt 41 %).

Hai là, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay cần được chi bộ chỉ đạo sâu sát hơn nữa để các tổ chức, cá nhân trong chi bộ thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong đó đi sâu vào các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ, quần chúng và học sinh sinh viên.

Toàn thể đảng viên trong chi bộ đã nghiêm chỉnh chú ý lắng nghe và quyết tâm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối Dân chính Đảng.

Hội nghị kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, tự tin, đây là tín hiệu lạc quan dự báo cho sự kết thúc thắng lợi việc thực hiện nhiệm vụ Chi bộ năm 2017.

Trần Ngọc Sáu – CTCĐ trường TC Y dược Mekong

Xem thêm...