Tin tức mới nhất

Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi - Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi - Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Chi tiết

CV 1671/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

CV 1671/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Chi tiết

CV 1525 - VP chuẩn bị các điều kiện cần thiết hỗ trợ học sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

CV 1525 - VP chuẩn bị các điều kiện cần thiết hỗ trợ học sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Chi tiết

Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia

Chi tiết

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Chi tiết

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Chi tiết

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2016

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2016

Chi tiết

Phiếu đăng ký tuyển thẳng đại học, cao đẳng 2016

Phiếu đăng ký tuyển thẳng đại học, cao đẳng 2016

Chi tiết