Tin tức mới nhất

CV 1341/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ, năm học 2016-2017

CV 1341/SGDĐT-GDTrH hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ, năm học 2016-2017

Chi tiết

Phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10

Phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển vào mầm non, mẫu giáo

Phiếu đăng ký xét tuyển vào mầm non, mẫu giáo

Chi tiết

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1

Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1

Chi tiết

Dự kiến chỉ tiêu phân bổ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017

Dự kiến chỉ tiêu phân bổ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Chuẩn bị tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Chuẩn bị tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

Chi tiết

Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Kế hoạch Huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Chi tiết